Speaker

Bengt Kristensson Uggla är flitigt anlitad som talare inom akademi, samhälle och näringsliv. Hans ämnen spänner över ett vitt spektrum av områden. Några exempel:

 • Slaget om verkligheten – omvärldsanalys
 • När samhället talar tillbaka – kunskapssamhällets utmaningar
 • Globaliseringens utmaningar
 • Hermeneutik och globalisering
 • Minne – historia – glömska: minnespolitik
 • Människan är inte en berättelse: om identitet och narrativitet
 • Slaget om verkligheten – i tolkningens tid
 • Kultur och ekonomi – Nomadiska universitetet (Nurope)
 • När kyrkan läser sin samtid – omvärldsanalys
 • Gustaf Wingren – teologi för människoblivande
 • Paul Ricoeurs filosofiska projekt
 • Bildning i vår tid

 För mer information, se Samhällsuppdrag!

 Keynote speaker i olika sammanhang – några exempel

 • Hermeneutics and Globalization / The XXIVth International Symposium of Eco-Ethica, Köpenhamn (2005).
 • Paul Ricoeur Reclaiming Homo Capax / keynote speaker tillsammans med föreläsare från Filipinerna, Canada, Japan och Danmark vid internationell konferens till minne av Paul Ricoeur, Köpenhamns Universitet (2005).
 • Makt och maktdelning i en transnationell värld / keynote speaker vid Filosofiskt forums 25-årsjubileum i Köpenhamn (2005).
 • Hermeneutics and Qualitative Research / keynote speaker vid Conference on Qualitative Research Methods, arranged by the Universities in Vasa and Umeå (2006).
 • Lifelong Learning from the Perspective of Hermeneutics / The XXVth International Symposium of Eco-Ethica, Centre International pour l’Etude Comparé de Philosophie et d’Esthéthique, Copenhagen (2006).
 • Omväg och hemkonst – hos Ernst Bloch, Paul Ricoeur och Peter Kemp / keynote speaker vid konferensen Kemps verden vid Danmarks Pedagogiska Universitet (2007).
 • Varför människan inte är en berättelse. Till kritiken av begreppet narrativ identitet / keynote speaker vid symposiet ”Berättelsen som kunskapsform” vid Södertörns högskola (2007).
 • Slaget om verkligheten / keynote speaker vid 80-årsjubileum för Handelshögskolan vid Åbo Akademi (2007).
 • Managing Knowledge Beyond Flexibility. Coping with Globalization and Knowledge Economy / keynote speaker vid Stockholm Summit for Top Leaders in School Education (2008).
 • Nowhere is always Now and Here. Tradition, Modernity, Postmodernity, and the Metamorphosis of Hermeneutics / keynote speaker vid World Congress of Philosophy, Seoul (South Korea), July-August 2008.
 • “How Books Should Be Read”: Philosophy of Action and “the Death of the Author” / invited speaker to the panel on “Paul Ricoeur in memorial” at World Congress of Philosophy, Seoul (South Korea), July-August 2008.
 • Identitet och livshistoria, minne och glömska i ljuset av Paul Ricoeurs minnesfilosofi / keynote speaker vid kollokvium om ”Att skriva sin livshistoria” vid Humanistiska Fakulteten, Åbo Akademi (2008).
 • Universitetets betydelse för samhället i framtiden / keynote speaker vid Jubileumsseminarium med anledning av Åbo Akademis 90-årsjubileum, Vasa (2008).
 • Vad ser du? Risker eller möjligheter? Om den finansiella ekonomins hermeneutik / keynote speaker vid Finansdagen på Konserthuset i Stockholm, arrangerad av PricewaterhouseCoopers (2008).
 • Breaking the Rules, Configuring the New / keynote speaker vid konferensen ”La question de l’innovation: Comment être pragmatique lorsque l’on produit de l’inconnu? / The question of innovation: can one be pragmatic if one produces the unknown?”, College International de Philosophie (CIPh, Paris) and the Baldy Center for Law and Social Policy, State University of New York (SUNY) at Buffalo (2009).
 • Förändringen av förändringen / keynote speaker på ESV-dagen 2009 ”Förvaltning i förändring. Ekonomistyrningens möjligheter och utmaningar” arrangerad av Ekonomistyrningsverket på Stockholmsmässan (2009)
 • Flexibilitet eller bildning: kulturens kunskapsformer / keynote speaker vid konferensen ”Kulturens kunskapsformer – vilka slags kunskaper bidrar konsten med?” som arrangerades i anslutning till 10-årsjubileet för utbildningsprogrammet för Konst, kultur och ekonomi på Södertörns Högskola (2009).
 • Gustaf Wingren 100 år / keynote speaker vid nordisk forskarkonferens för teologer i Stockholm (2010).
 • Managerial Action and Interpretation – Hermeneutics Revisited / föreläsning inom The Department of Management, Politics and Philosophy Seminar Series: Philosophies of Management, Copenhagen Business School (2010).
 • Gustaf Wingrens teologi / keynote speaker vid Lunds Universitets symposium för att högtidlighålla 100-årsminnet av professor Gustaf Wingren (2010).
 • Slaget om verkligheten / Keynote Speaker vid Nordisk kongress i familjeterapi (2011).
 • ”The death of the author” as a privileged point of departure for a contemporary hermeneutics of action / föreläsning vid workshop om ”Hermeneutics and action” arrangerad av Design & Business Lab vid Göteborgs Universitet och Copenhagen Business School (2011)
 • Integrating Humanities and Liberal Arts in Business Education – hermeneutical perspectives: What capabilities do students need? / Keynote Speaker at the international conference ”Integrating the Humanitites and Liberal Arts Into Business Education”, Copenhagen Business School at the Royal Danish Academy if Science (2011).
 • Philosophy, Culture, and Management – or: only the humanities can put the global economy back on track / keynote speaker vid de nationella ekonomdagarna i Finland (2012).
 • The Multidimensionality of Trust as Ethical Challenge / invited speaker, The XXXIth International Symposium of Eco-Ethica, Insitut de Tomonobu Imamichi pour Eco-ethica, Neapel, Italien (2012).
 • Slaget om verkligheten inom företagsekonomisk utbildning / keynote speaker vid nationell företagsekonomisk ämneskonferens, Umeå Universitet (2012).
 • A Cultural Paradigm Shift in Business Education? / keynote presentation at European Cultural Parliament, Berlin, December (2012).
 • Vad är det som står på spel i den hermeneutiska erfarenheten? / föreläsning vid forskarkonferens om ”Hermeneutikens aktualitet: Hans-Georg Gadamer och den hermeneutiska traditionen”, Södertörns högskola (2013).
 • Rektorn och världen. Vad är kunskap och vad händer med kunskapen i kunskapssamhället? / keynote speaker vid Rektorsprogrammet Rikskonferens i Sverige (2013).
 • Ricoeur’s History: The Receding Historical Horizons in Paul Ricoeur’s Philosophical Project / invited speaker at the panel on Ricoeur at 100 at World Congress of Philosophy, Athens (2013).Ricoeur and/or Theology? / invited speaker, International Conference on Ricoeur in Dialogue with Theology and Religious Studies, Lund University (2013).
 • The Historical Horizon in Paul Ricoeur’s Philosophical Project / invited paper at The XXXIIth International Symposium of Eco-Ethica, Insitut de Tomonobu Imamichi pour Eco-ethica, Åbo – Stockholm (2013).
 • Personalism – filosofiska förutsättningar för personcentrerad vård / keynote speaker vid forskardag arrangerad av University of Gothenburg Centre for Person-centred Care (2013).
 • Slaget om verkligheten / högtidsföreläsning vid 50-årsjubileet för BUP i Linköping (2014).
 • Vilka är livets och världens utmaningar? / huvudföreläsning vid Teologdagen, Lunds stift (2014).
 • Högtidsföreläsning om framtiden för den svenska kulturen i Finland / Österbottens Kulturförbundets 75-årsjubileum, Vasa (2014).
 • Coping with Academic Schizophrenia: Ethics and Social Environment – Personalism and Contemporary Social Theory / invited paper at The XXXIVth International Symposium of ECO-ETHICA at Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Napoli (2015).
 • Territorier, gränspassager, aspekter: Om mångvetenskap och disciplinering / keynote vid Svenska Litteratursällskapets seminarium om mångvetenskaplighet, Helsingfors (2015).
 • Människa i kärlekskampen / keynote vid Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivares 50-årskonferens ”Kärlekskamp och mänsklig existens”, Gävle konserthus (2016).
 • Vad kan filosofi och teologi bidra med till samhälle och existens? / keynote vid den nationella konferensen Samhälle & Existens, Malmö (2016).
 • European values / föreläsning och panelsamtal vid European Cultural Parliament, Batumi, Georgien (2016).
 • A Just Alottment of Memory: Justice and Memory in Paul Ricoeur / invited paper at The XXXVth International Symposium of Eco-Ethica, Insitut de Tomonobu Imamichi pour Eco-ethica, Istanbul, Turkiet (2016).
 • Learning from Nordic Leadership in the Creative Economy / lecture and panel, Swedish, Finish, Norwegian, and Danish Chambers of Commerce in Chicago, USA (2016).
 • Bildning – mening – makt / keynote speaker vid Folkbildarforum, Linköping (2016).
 • Som om människor betydde något… Ledarskap och personcentrerad vård / keynote speaker vid Vårdförbundets inspirationsdag för chefer och ledare på Hasselbacken, Stockholm (2017).
 • Skolans villkor och utmaningar i en ny världsordning / keynote speaker vid tvånationskonferensen om rektorsutbildning, arrangerad av Skolverket i Sverige och Norge, Gardemoen, Oslo (2017).
 • Ten Contributions to the Future of Scandinavian Creation Theology / paper at The 13th International Congress for Luther Reseach, Wittenberg, Germany (2017).
 • Becoming Human: A Decentering Church. The ”extra nos” as a core topic for anthropology and ecclesiology / paper at The 13th International Congress for Luther Reseach, Wittenberg, Germany – together with Trygve E. Wyller (2017).
 • Extra nos & Homo capax: What makes us human? / paper at the international conference Rethink Reformation: Rethink World, Rethink Europe, Rethink Modernity, Aarhus, Denmark (2017).
 • Passionately Human! The Future of Scandinavian Creation Theology / paper presentation and panel at the American Academy of Religion, Boston (2017).
 • Bildningsuniversitetets framtid – när samhället talar tillbaka / högtidsföreläsning vid högtidlighållandet av Åbo Akademis hundraårsjubileum (2018).
 • Becoming Human Again – Extra Nos: Scandinavian Creation Theology and Post Liberal Theological Anthropology / keynote speaker at the international conference Liberal Theology Today, Ludwig-Maximilians Universität, Munchen, Germany (2018).