Samhällsuppdrag

Ett stort antal föreläsningar och utbildningsuppdrag inom näringsliv och samhälle

Alliance Francaise d’Upsal, ABF i Stockholm, ABF i Göteborg, Arena för tillväxt, Arenagruppen, Bilda studieförbund, ETC Akademin, Bona folkhögskola, Ekerö kommun, Ekonomistyrningsverket, Fjellstedtska skolan, Folkuniversitetet vid Uppsala Universitet, Futura (Statshälsans forsknings- och utvecklingsverksamhet), Hagabergs folkhögskola, Humanistiska föreningen vid Stockholms Universitet, Härnösands folkhögskola, Institutet för företagsledning, Kalix folkhögskola, Karolinska Universitets Sjukhuset, Katarinastiftelsen, Kommunalekonomiska mässan, Kompetensmässan, Föreningen Konstsamfundet, Kristna studentrörelsen, Kungliga dramatiska teatern, LRF, Lidingö folkhögskola, Lysekils kommun, Management i Lund, Malmö konsthall, Marknads Tekniskt Centrum, Nacka kommun, Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, Nyköpings kommun, Nordiska Bok- och Biblioteksmässan, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Näringsdepartementet, Podium reklambyrå, Posten Sverige AB, Pysslingen förskolor och skolor AB, Rewir Communication Management Consultants, Right Sinova, Sensus studieförbund, Sigtuna folkhögskola, Sigtunastiftelsen, Sofiahemmet, Svenska klubben i Åbo, Svenska Kulturfonden i Finland, Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Svenskt Näringsliv, Sveriges Geologiska Undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Marknadsförbund, Sveriges Psykoanalytiska förening, Sveriges Radio, S:t Eriks gymnasium, S:t Lukas stiftelsen, Sigtunastiftelsen, Sjövägar, Stiftelsen Marknads Tekniskt Centrum, Stockholms stads kulturförvaltning, Stockholms stads skolförvaltning, Stockholms Stadsteater, Svenska Klubben i Åbo, Svenska Samhällspolitiska föreningen i Åbo, Södermanlands läns bildningsförbund, Södra Vätterbygdens folkhögskola, S:t Sigfrids folkhögskola, Tidningsutgivareföreningen, Tjänstemännens Centralorganisation, Vasallen, Volvo Flygmotor, Yrkeshögskolan Sydväst, Öhrlings Price Waterhouse Coopers, Österlens folkhögskola o.s.v.

 

 Diverse större externa utbildningsuppdrag 

 • Under perioden 1994-1999 delade jag ansvaret för utveckling, genomförande och examination av utbildningen Avancerad kommunikation – avancerad vidareutbildning i målformulering och målstyrning, projektledning, konceptutveckling och marknadskommunikation vid Berghs School of Communication.
 • Ansvar för planering, genomförande och examination av fempoängskursen Filosofi för nätverkssamhället inom ramen för olika MBA-program vid Handelshögskolan i Stockholm (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
 • Ansvar för planering och genomförande av flera större internutbildningsprogram för medarbetare inom Alfa Laval Agri (1999-2000).
 • Programledare med ansvar för planering och genomförande av kvalificerade företagsledarprogram och skräddarsydda ledningsgruppsutvecklingsprogram vid IFL för chefer inom samhälle och näringsliv (2001-2004).
 • Medlem i styrgruppen, den operativa ledningsgruppen, genomförande av programmoduler samt från och med 2012 ansvarig som programdirektör för det finlandssvenska ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet FRAM med årligt återkommande moduler i Korpoström, Sankt Petersburg, Vasa, Valamo, Stockholm och Helsingfors (2010, 2011, 2012 – ).
 • Historielaboratorium – människors berättelser och platsens historia / planering och genomförande av dialogseminarieserie med nyckelpersoner inom Nacka kommun inom ramen för museiprojektet ”H.A.M.N. – platsens historia och människors berättelser” (2011).

 

Föreläsningar, utbildningsuppdrag och programmedverkan inom samhälle, kyrka och näringsliv under tiden som Amos Anderson professor (2005 – )

 • Kulturstrategier / föreläsning för personal och förtroendevalda vid Svenska Kulturfonden i Finland, konferens i Pargas (2005).
 • Slaget om verkligheten – omvärldsanalys / föreläsningar inom Svenska Kyrkan (2005-06-07-08)
 • Kulturens betydelse / föreläsning i samband med kulturkonferens på Korpoström, arrangerad av Åbolands folkhögskola (2005).
 • Att misslyckas som ledare / estradsamtal med f d VD Ola Ramstedt vid Institutet för företagsledning, IFL (2005).
 • Slaget om verkligheten – omvärldsanalys i det nya medielandskapet / föreläsning för Sveriges Radios ledningsgrupp (2005).
 • Kunskapssamhällets utmaningar / föreläsning inom chefsutvecklingsprogram vid Institutet för företagsledning, IFL (2005).
 • Kommunikation på mottagarens villkor / föreläsning vid kommunikationsdag inom Stockholms Stift (2005).
 • Ledarskapsfilosofi / medverkan med längre samtal med Kaj Kunnas om ledarskapskrisen inom finländsk idrott i TV-program, YLE (2005).
 • Ledarskapsforum / deltagande i tre nätverkskonferenser om året 2005 och 2006.
 • Marknadsföring i konstföretag / ledning av heldagskonferens vid Åbo Svenska Teater, tillsammans med teaterchef Patrik Drake (2005).
 • Samtal pågår / medverkan i samtalsprogram med Katarina Hahr vid / Sveriges Radio P1 (2005)
 • Slaget om verkligheten: omvärldsanalys i det nya medielandskapet / föreläsning för Samhällsredaktionen vid Sveriges Radio (2005).
 • Hemligspråket? / medverkan i panelsamtal med Merete Mazzarella, Stefan Walin med flera i TV-program i YLE (2005).
 • Existentiellt lärande / föreläsning vid Utbildningscentrum, Lidingö (2005).
 • Utmaningar för framtidens tillväxt och arbetsliv / föreläsning vid konferens arrangerad av Göteborgsregionens näringslivsdelegation (2005).
 • Förändringsledarskap / föreläsningsdag vid utbildning för controllers inom statliga myndigheter, arrangerad av Ekonomistyrningsverket (2005).
 • Förtroende att leda / föreläsning, chefsprogrammet, Karolinska Institutet (2005).
 • Tankar för dagen / fem radioprogram i P1, Sveriges Radio (2005-2006).
 • Anföranden och bokpresentationer vid Nordiska Bok- och Biblioteksmässan (2005 – 2010).
 • Globaliseringens utmaningar / föreläsningar inom Svenska Kyrkan (2005-08).
 • Om begreppet helhetssyn / föreläsning och seminarium med läkare vid kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset (2006).
 • Slaget om verkligheten / storföreläsning vid koncernsamling med Berling Media (2006)
 • Omvärldsanalysens hermeneutiska förutsättningar / föreläsning inom kurs om omvärldsanalys vid Arenagruppen (2006).
 • Författarsamtal med Kjell Westö om sanning och lögn i litteraturen och verkligheten / offentligt kulturarrangemang inom Luckan / Åbo stad (2006).
 • Minne – historia – glömska / föreläsning för Sveriges Psykoanalytiska Förening (2006)
 • Ledning och utveckling av kunskapsorganisationer / föreläsning inom Novemberakademin arrangerad av Sveriges Kommuner och Landsting (2006).
 • World Citizenship? / arrangör och ledning av offentligt seminarium i Stockholm med Peter Kemp, Hans Ruin, Ulla Gudmundsson (2006).
 • Ondskans symbolik i Jan Guillous film Ondskan / föreläsning i samband med prästfortbildningskurs om film i Linköpings stift (2006).
 • Miljörörelsens strategier i en värld av globalisering / föreläsning och seminarium med ledningsgruppen för Svenska Naturskyddsföreningen (2006).
 • Globaliseringens utmaningar för kunskapsorganiserandet / föreläsning för folkhögskolerektorer (2007).
 • Bildningens förvandlingar / offentlig föreläsning på ABF-huset i Stockholm i samband med bokutgivning (2007).
 • Globaliseringen och kunskapssamhällets utmaningar / föreläsning för rektorer arrangerad av skolförvaltningen inom Stockholms stad (2007).
 • Kulturens företag och företagens kultur / föreläsning på Svenska Klubben i Åbo (2007).
 • Kunskapsorganisationens framtida utmaningar / föreläsning vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2007)
 • Sponsorering – gåva eller affär?/ föreläsning och efterföljande samtal med kulturminister Stefan Wallin på Åbo Svenska Teater vid konferensen ”Vi spelar – men skjortan kostar! Om sponsorering av sport och kultur” arrangerad av Svenska Samhällspolitiska Föreningen i Åbo (2007).
 • Minnes- och historiefilosofi / föreläsningsserie för personalen vid myndigheten Forum för levande historia, Stockholm (2007).
 • Nordisk identitet / inledningsföreläsning för nordisk undervisningsvecka vid Frans Schartaus gymnasium, Stockholm (2007).
 • Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället / storföreläsning för rektorer vid Pysslingen AB (2007).
 • Vinstens betydelse för företag och människor / föreläsning vid årskonferens för Interrevisorernas förening (2007).
 • A Clash of Civilizations? – föreläsning och samtal med Mustafa Akyol på Svenska Generalkonsulatet i Istanbul, arrangerad av Citizens without Bounderies (2007).
 • Omvärldsförändringar i lärande och utbildning / föreläsning för rektorer och styrelseordföranden, Institutet för företagsledning, IFL (2007).
 • Modeller för kunskapsutveckling inom Utrikesdepartementet / föreläsning och seminarium vid Utrikesdepartementet i Stockholm (2007).
 • Kommunikation och förtroende: Från produktions- till konsumtionssamhälle / föreläsning i samband med ledningskonferens för Öhrlings PricewaterhouseCoopers (2008).
 • Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället / föreläsning inom utvecklingsprogram för folkhögskolerektorer och ordföranden, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (2008).
 • Myten om valfrihetsmänniskan / studiosamtal med Nisha Besara och Anne Heberlein inom TV8:s programserie ”Tankar för Sverige” (2008).
 • Slaget om verkligheten / samtal med kyrkoherde Michael Öjermo i jubileumsprogrammet för Kista kyrka 30 år (2008).
 • Visionen om det goda livet med och för den andre i rättvisa institutioner / föreläsning arrangerad av Tredje Rummet i Malmö (2008).
 • Slaget om verkligheten – i tolkningens tid / föreläsning inom programserien FilosoForum vid ABF i Göteborg (2009)
 • Omvärldsanalys – trender och tendenser: utan spaning ingen aning / föreläsning inom VD-program KFS/Öhrlings PriceWaterhouseCoopers (2009).
 • Slaget om verkligheten – i kunskapssamhället / föreläsning för all skolpersonal inom Täby kommun, Aula Magna, Stockholms Universitet (2009).
 • Kunskapssamhällets utmaningar / föreläsning för Finska Akademin i Stockholm (2009)
 • Nomadiska Universitetet / presentation och diskussion vid seminarium om kulturekonomi på Svenska Kulturfonden, Helsingfors (2009).
 • Förändringen av förändringen / huvudföreläsare på ESV-dagen 2009 ”Förvalning i förändring. Ekonomistyrningens möjligheter och utmaningar” arrangerad av Ekonomistyrningsverket på Stockholmsmässan (2009).
 • Kurs i omvärldsanalys med utgångspunkt från Bokmässan i Göteborg / konceptutveckling, föreläsningar och processledning inom ramen för tredagarskurs med Utvecklingsavdelningen vid stiftskansliet i Linköping (2009).
 • Slaget om verkligheten – omvärldsanalys / föreläsning i Maria Magdalena Församling, Stockholm (2009).
 • Världen framför texten: teologi och hermeneutik / föreläsningsdag inom Avancerad predikofortbildning, Stiftelsen Fjellstedtska skolan, Uppsala (2009).
 • Erfarenhet – tolkning – sanning / föreläsning vid konferens om vuxenpedagogik, Sensus, Stockholm (2009).
 • Den romantiska ironin – ett samtal om ingenjörsrollen över 100 år med Vattenfall som fallstudie / medverkan på European Festival of Night, Korpilombolo (2009).
 • Art & Business – Culture as Growth factor / presentation av Nurope i dialog med Västra Götalandsregionen vid European Cultural Parliament – 8th Session, Göteborg (2009).
 • Ansvarig för heldagsworkshop inom ramen för kommunikationsprojekt kring Jens Assurs fotoutställning ”Hunger” i samarbete med LRF (2010).
 • Slaget om verkligheten – när kyrkan läser sin samtid / föreläsning för personalen vid Svenska Kyrkans kommunikationsavdelning, Uppsala (2010).
 • Katedralen och konstmuseet – om sekularisering och andlighet / föreläsning vid prästfortbildningskurs i Linköpings stift (2010).
 • Deltagande i seminarium och diskussion om Biographie intellectuelle med François Dosse, Franska Ambassaden i Köpenhamn (2010).
 • Slaget om verkligheten – när kyrkan läser sin samtid / föreläsning på Svenska Kyrkans nationella kommunikationsdagar i Sollentuna (2010).
 • Kunskapssamhällets utmaningar – omvärldsanalys / föreläsning inom Price WaterhouseCoopers nationella kommundirektörsprogram, Krusenbergs herrgård (2010)
 • När samhället talar tillbaka. Kunskapssamhällets utmaningar / föreläsningsdag inom Executive Research Programme, IFL vid Handelshögskolan i Stockholm (2010).
 • Medlem i projekt- och planeringsgruppen för utvecklingen av ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet FRAM (Kelonia/Åbo Akademi) (2010 – ).
 • När vi läser världen och när världen läser oss – om ledarskap och lärande / föreläsning inom ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet FRAM, Korpoström (2010).
 • Releaseprogram och seminarium i Jan-Erik Anderssons husprojekt i samband utgivningen av Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europé. The First Eight Oases 2006-2009 (Åbo: Nurope 2010), red Raine Johnsson.
 • Gustaf Wingren 100 år / panelsamtal på Nordiska Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg tillsammans med Birgitta Westling och Gunnar D Hansson (2010).
 • Gustaf Wingren och vetenskapen / föreläsning vid Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm (2010)
 • Gustaf Wingren 100 år / samtal på S:ta Katharinastiftelsen om Gustaf Wingren. Människan och teologin med Anders Jeffner (2010).
 • Gustaf Wingren. Människan och teologin / föreläsning vid 100-årsdagskonferensen för Gustaf Wingren på Kongresscentrum i Linköping, arrangerad av Linköpings stift (2010).
 • Efter hunger. Hunger efter input, inspiration och innovation / föreläsning för LRF:s ledning om opnionsbildningsprojektet ”Hunger” (2010).
 • Vad innebär nationalscensuppdraget för Dramaten? / inledning och samtal på Dramatens Lilla scen för publik och SVT/Kunskapskanalen tillsammans med Ulrika Knutsson, Magnus Florin och Marie-Louise Ekman (2011).
 • Gustaf Wingren – ett teologiskt liv /föreläsning med efterföljande samtal med Maria Schottenius och Martin Lind, på Södra Vätterbygdens folkhögskola (2011).
 • Människoblivandets teologi / föreläsning för domkyrkokontraktet i Stockholm (2011). 
 • Folkkyrkans utmaningar / föreläsningar för Lunds, Västerås och Luleå stift i samarbete med Svenska kyrkans forskningsavdelning och Seglora Smedja (2011).
 • Vad är praktisk kunskap? / föreläsning inom kurs om praktisk kunskap inom det Öppna Universitetet vid Åbo Akademi (2011)
 • Människan är inte en berättelse – minne, historia, glömska / föreläsning vid KHS sommarmöte på Sigtunastiftelsen (2011).
 • Vilken verklighet rör vi oss i? Omvärldsspaning / föreläsning inom introduktionskurs för ny personal vid Universitetskyrkan i Sverige (2011).
 • Katedralens hemligheter / offentlig föreläsning i Essinge församlingshus (2011).
 • Samhällsutvecklingen i relation till Svenska kyrkans uppdrag / förläsning inom ramen för chefskurs/återträff arrangerad av Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation (2011).
 • Slaget om verkligheten. Omvärlden sett ur ett hundraårigt perspektiv / föreläsning vid chefsutbildning arrangerad av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, Trygghetsrådet och Teologiska Högskolan i Stockholm (2012).
 • Teologi är på liv och död / föreläsning på Teologifestivalen i Uppsala (2012).
 • Gustaf Wingren – ett teologiskt liv /föreläsning inom prästfortbildningskurs i Skara stift (2012).
 • Vad är kunskap – och vad händer med kunskapen i kunskapssamhället? / föreläsning vid kickoff för chefer inom Näckrosprojektet i Sörmlands läns landsting, Yxtaholm (2012).
 • Hermeneutik / fyradagars kurs inom ramen för Avancerad predikofortbildning arrangerad av Fjellstedtska skolan och Svenska Kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala (2012).
 • Humaniora, nytta för Sverige – eller bara nöje? / program under Almedalsveckan i Visby 2012.
 • Omvärld, omvärldsförändringar och samspelet med vår kontext / föreläsning för PwC: Framtidens ledare – utvecklingsprogram för toppledare inom kommunsektorn, Tammsvik (2012).
 • När är konsten rumsren? / deltagande i panelsamtal om kultur och näringsliv med Tarja Cronberg, Leif Jakobsson, Monica Fagerholm, Pia Lindman, Julia Garner och Rita Paqvalen vid Bokkalaset i Ekenäs (2012).
 • Bildningsresor, samhällsförändringar och kunskapssamhällets utmaningar / föreläsning för nätverket Seniorkraft, Stockholm (2012).
 • Gränspassager – bildning i tolkningens tid / föreläsning inom ramen för Waldorflärarhögskolans föreläsningsserie på ABF-huset i Stockholm (2012).
 • Uppdrag: tillsyn och främjande / utbildningsdag med Utvecklingsavdelningen vid Lunds stift (2012).
 • Kyrkan tar plats i offenligheten / tre föreläsningar samt panelsamtal vid kyrkoherdedag inom Strängnäs stift (2012).
 • Gustaf Wingren – ett teologiskt liv / offentlig föreläsning i Hedvid Eleonora församling, Stockholm (2012).
 • Upprop för humaniora / inledningsföreläsning vid akademikerfacket för kultur och kommunikation DIK:s kongress (2012).
 • Slaget om verkligheten / föreläsning inom utvecklingsprogram för partners inom PwC Sverige, Stockholm (2012).
 • Respondent på seminarium med den svenska regeringens Framtidskommission: Framtiden och samhällets grundläggande värden. Underlagsrapport 6 till Framtidskommissionen (Stockholm: Regeringskansliet, Statsrådsberedningen 2012), författad av Joakim Ekman – Ersta Konferens (2013).
 • Gränspassager – bildning i tolkningens tid / föreläsning på Rörelsefolkhögskolornas kongress (2013).
 • Vårt behov av bildning / föreläsning vid lunchseminarium med tankesmedjan Magma, Café Esplanad, Helsingfors (2013).
 • Vetenskap, bildning och skola / deltagande i panelsamtal i konferens arrangerad av Vetenskap och Samhälle (2013).
 • Kunskap och bildning i kunskapssamhället / föreläsning för folkhögskolerektorer och styrelseordföranden (2013).
 • Berättandets funktion – en ny himmel, en annan förståelse? / föreläsning och samtal med Elisabeth Hjorth inom ramen för serien Teologiska tankar vid Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm (2013).
 • Minne – historia – glömska i Sverige och Finland / offentlig föreläsning på Tredje Rummet, Inkonst, Malmö (2013).
 • Gränspassager: Bildning i tolkningens tid / föreläsning vid konferens om kunskap och organisering i civilsamhället, arrangerad av Ideell Arena (2013).
 • Öppenhet och egenart i folkkyrkan / föreläsning vid präst- och diakonmöte i Stockholms stift (2013).
 • Skapelsen / föreläsning om Gustaf Wingrens dogmatik vid prästfortbildning i Karlstads stift (2014).
 • Utbildning och kyrka i förändring / föreläsning inom ramen för IFL:s ledningsprogram för styrning och utveckling av verksamhet, Luleå stift (2014).
 • Gustaf Wingren – ett teologiskt liv & Skapelsen och lagen, evangeliet och kyrkan – Gustaf Wingrens dogmatik / föreläsningar vid teologisk studiedag för präster i Växjö stift (2014).
 • Kulturens nya roll i kunskapssamhället / föreläsning för personalen på Kulturdepartementet i Stockholm (2014).
 • Gustaf Wingrens teologi som resurs för att möta livets och världens utmaningar / föreläsning inom fördjupningspass vid Teologdagen, Lunds stift (2014).
 • Andligt ledarskap / estradsamtal med KG Hammar, Politikerveckan i Almedalen (2014).
 • Kunde humanistiska perspektiv räddat oss från finanskrisen? / panelsamtal på Nordiska Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (2014).
 • Personcentrering – en revolution inom hälso- och sjukården? / panelsamtal på Nordiska Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (2014).
 • Slaget om verkligheten: när kyrkan läser sin samtid / föreläsning på stiftsmöte i Västerås stift (2014).
 • En kyrka för andra: om folkkyrkan hos Billing och Wingren / föreläsning på stiftsmöte i Västerås stift (2014).
 • Vad händer med kunskapen i kunskapssamhället? / föreläsning för personalen på Skolverket, Stockholm (2014).
 • Tillit till salu? / samtal på St:a Katharinastiftelsen med Wanja Lundby-Wedin, Ulf Jonsson och Lars Trägårdh (2014).
 • Dygdernas återkomst? / samtal på St:a Katharinastiftelsen med Stefan Einhorn, Lars Strannegård, Susanne Wigorts Yngvesson och Frans Svensson (2014).
 • Historien som resurs för omvärldsanalys / föreläsning inom utbildningsprogram för kommundirektörer, PwC (2014).
 • Gustaf Wingren och folkkyrkan / föreläsning inom Vallentuna församling (2014).
 • Värdeskapande omvärldsanalys / föreläsning inom utvecklingsprogram för toppledare, PwC (2014).
 • Film och filosofi / medverkan i samtal med Astrid Söderbergh Widding och Peter Sandberg, radioprogrammet Kino/Filosofiska rummet (2015).
 • Är framtiden alltid ny? / keynote föreläsning vid ledarskapskonferensen Se framtiden!, Verbum, Sheraton, Stockholm (2015).
 • Om de filosofiska grunderna för personcentrering inom hälso- och sjukvården / föreläsning för ledningsgruppen och kanslipersonal vid Vårdförbundet (2015).
 • Religion och demokrati / moderator vid panelsamtal vid St:a Katharinastiftelsen, Ersta kyrka (2015).
 • Värdeskapande omvärldsanalys / föreläsning inom utvecklingsprogram för toppledare, PwC (2015).
 • Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning vid Toelogiskt forum, Täby (2015).
 • Religionen som resurs / föreläsning för personal och förtroendevalda inom Svenska Kyrkan, Malmö (2015).
 • Tro, religion och samhälle / föreläsning vid Rådslag om tro, religion och samhälle, Malmö (2015).
 • Att vara kyrka i ett föränderligt politiskt landskap / föreläsning vid biskopens överläggningsdagar med präster och diakoner i Svenska kyrkan, Linköpings stift (2015).
 • På spaning efter folkbildningens nya berättelse (avslutande föreläsning vid Folkbildningens forskningsdag: Vem äger din kunskap Om folkning, vetenskap och praktiskt kunnande, Stockholm (2015).
 • Personcentrerad vård: filosofi och praktik / föreläsning inom ramen för Vårdförbundets inspirationsdag för ledarskapsprogram inom vården (2015).
 • Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning för Stockholms stifts prästsällskap (2015).
 • Moderator i författarsamtal Cecilia Roos, Hanna Hallgren och Annelie Brännström vid boksläppsseminarium med anledning av nyutkommen antologi: Skrivande om skrivande (Studentlitteratur 2015).
 • Frihet att vara den man är / föreläsning och panelsamtal med Renata Chlumska och Ebba Linsö inom ramen för Norrköpings pastorats arrangemang En dag om frihet, Flygeln, Norrköping (2015).
 • Katedralens hemlighet / författarsamtal i Storkyrkan, Stockholm (2015).
 • Att navigera i det sekulära samhället / föreläsning och efterföljande samtal med David Thurfjell och Johanna Gustafsson Lundberg, nationell konferens för universitetskyrkan, Lund (2015).
 • Vart går Europa? Författarsamtal med Nils Erik Forsgård med anledning av utgivningen av Dagarnas skum: Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015 (Atlantis 2015), Stockholm (2015).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning för anställda och förtroendevalda i Motala församling, Svenska kyrkan (2015).
 • Kyrkans isolering / introduktion till textseminarium vid offentligt program arrangerat av Gustaf Wingren-sällskapet, Linköping (2015).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / offentlig föreläsning, Svenska kyrkan i Tyresö (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / storföreläsning för lärare och studenter vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut, SKU (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / författarsamtal på Hedengrens bokhandel, Stockholm (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsningar vid kontraktskonvent för präster i Linköpings domkyrkoförsamling (2016).
 • Sverige, världens mest sekulariserade land – men hur sekulariserade är vi egentligen? Samtal med Ann von Burén vid Afternoon Tea i Uppenbarelsekyrkan, Aspudden (2016).
 • Vem hörs och vem törs? Panelsamtal med Emmanuel Karlsten och Michaela Lundell om makten att påverka opinioner och värderingar – inför Purimspelen. Centrum för religionsdialog (2016).
 • Vetenskap eller läkekonst mellan sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning inom ramen för ”Konst – läkedom” arrangerad av Kulturkommittén vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, Uppsala (2016).
 • Sekularisering eller/och religiös övertygelse? / föreläsning för Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm (2016).
 • Samtal om kristendom och humanism / styrelsen för Kristen Humanism i Sverige (2016).
 • Filosofiska förutsättningar för personcentrering inom hälsa och sjukvård / föreläsning för nyckelpersoner inom Västragötalandsregionen, Göteborg (2016).
 • Samtal om Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / ledningsgruppen för Norrköpings kontrakt av Svenska kyrkan (2016).
 • Framtidens bildning och folkbildning / keynote lecture för nationellt kompetenskonferens, Studieförbundet Vuxenskolan (2016).
 • Katedralens hemlighet / författarafton på Hedengrens bokhandel, Stockholm (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / bokafton med Matthias Martinson som samtalsledare, Katarinastiftelsen, Stockholm (2016).
 • Landet utan religion? / författarsamtal tillsammans med David Thurfjell och Jonas Lindberg på Katedralscaféet i Uppsala (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning för domprostar i Storkyrkan, Stockholm (2016).
 • Hur får vi till meningsfulla samtal i tid av hat och hot? – om vikten att mötas i tider av konflikt” / samtal med Axel Carlberg (MiL) under politikerveckan i Almedalen (2016).
 • Den krackelerande välfärdsstaten? Samtal med Helle Klein, Anders Ekhem, Pia Kinhult, Albin Tanke under politikerveckan i Almedalen (2016).
 • Var är världens ”modernaste” land på väg? / samtal med Antje Jackelén, Per Svensson, Tove Lifvendahl och Dag Tuvelius under politikerveckan i Almedalen (2016).
 • Slaget om verkligheten: Värdeskapande omvärldsanalys / föreläsning inom pwc:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor (2016).
 • Efter kristendomen? Sekularisering och religiös övertygelse / offentlig föreläsning i Kristinae kyrka, Alingsås (2016).
 • Katedralens hemlighet / panelsamtal med Eric Schüldt, Maria Küchen och Robert Eriksson, Bokmässan i Göteborg, Betlehemskyrkan (2016).
 • Katedralens hemlighet / föreläsning i Västerortskyrkan, Stockholm (2016).
 • Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning-samtal vid konferens om konfirmation, Västerås stift (2016).
 • Folkkyrkans postsekulära utmaningar: Katedralens hemlighet / föreläsning vid prästkonvent i Örebro (2016).
 • Sekularisering och religiös övertygelse / offentlig föreläsning i Nicolaigården, Lidköping (2016).
 • Rummet / estradsamtal med Svante Zettergren tillsammans med musik med Lasse Englund, Västerortskyrkan, Stockholm (2016).
 • Katedralens hemlighet: Sekularisering och religiös övertygelse / boksamtal på Rastplats Söder i Andreaskyrkan, Stockholm, tillsammans med Kristina Herngren (2016).
 • Kyrkans framtid och Människoblivande: Gustaf Wingrens teologiska projekt / föreläsningar vid fortbildningsdagar i Växjö stift (2016).
 • Katedralens hemlighet och folkkyrkans framtid / föreläsning för anställda och förtroendevalda i Österhaninge församling (2016).
 • Sekularisering och religiös övertygelse / föreläsning i filosofiserien hos dominikanerna i Lund (2016).
 • Folkkyrkans framtid i en postkonstantinsk och postsekulär tid / föreläsning vid prästfortbildningskurs i Skara stift, Flämslätt (2016).
 • Grammofonskivans tredje sida / författarsamtal på Sigtunastiftelsen tillsammans med Ylva Eggehorn och Eva Cronsioe om hennes bok Gud i verkligheten: Möte med K E Løgstrup, Emilia Fogelklou och Ignatius av Loyola (2016).
 • Vad är det som ska firas? Vad kan vi lära av Gustaf Wingren / inledning till offentligt teologisamtal i Linköping i samband med årsmöte med Gustaf Wingren-sällskapet (2016).
 • Sekulariserad och religiös? / föreläsning vid Teologiskt Forum, Jönköping (2016).
 • Slaget om verkligheten: omvärldsanalys, tolkning och tillämpning med filosofiska och historiska utgångspunkter / föreläsning inom PWC:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor (2017).
 • Kan konst rädda världen? / medverkan i panelsamtal om fiktion och verklighet, tillsammans med Åsa Linderborg och Anna Pettersson under ledning av Niklas Rådström, på Stockholms Konstnärliga Högskola (2017).
 • Vilka är de svenska värderingarna? Finns dom? / medverkan i panelsamtal på S:ta Katarinastiftelsen, Stockholm, tillsammans med Maria Schottenius, Göran Lambert och Kashif Virk (2017).
 • Leva genom tro i religion och samhälle / medverkan i heldagspanelseminarium med David Thurfjell, Christina Jutterström och Maria Klasson Sundin vid Teologifestivalen, Uppsala (2017).
 • Tro och religion i världens mest sekulariserade land” / panelsamtal med Anna Lindman och David Thurfjell under ledning av Åsa Ahlqvist inom ramen för högtidsseminarium i samband med avtackning av förbundsdirektör Kerstin Enlund, BILDA (2017).
 • Tillit: Vem i hela världen kan man lita på? / föreläsningar och seminarier under halvdagsprogrammet Chefsforum med alla chefer i Tyresö kommun (2017).
 • Katedralens hemlighet / föreläsning samt recitation med orgelmusik tillsammans med Stefan Fred inom ramen för programserien ”Tänkvärd tisdag” i Kungsholmens kyrka (2017).
 • Aki Kaurismäki: Ljus i natten / föreläsning i anslutning till filmvisning under Passionsfilm i Hedvig Eleonora kyrka (2017).
 • Vattenkors, gatukorsningar och katedraler i våra drömmars stad / inledning och panelsamtal vid jubileumsseminarium för Sofia kyrka 100 år, tillsammans med Mustafa Caan, Stina Oscarsson och Vibeke Olsson (2017).
 • Luther, reformationen och Sverige – mellan minne och glömska / föreläsning inom ramen för programserien ”Reformationsjubileet – friheten och arvet”, Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift (2017).
 • Vår bästa tid är nu – det lutherska arvet och framtiden / föreläsning i Stora Sköndals kyrka (2017).
 • Född till chef och ledare – eller går det att lära sig? / moderator för panelsamtal med Marika Lagercrantz, Pelle Bengtsson, Lena Bergström och Balqis Lamis Khattab vid Samhälle & Existens: en nationell konferens i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi, Malmö (2017).
 • Arbete och skapande – leva, överleva…och så ska man vara kreativ också! / moderator för panelsamtal med Bodil Jönsson, Kent Wisti, Pernilla Glaser och Oline Stig vid Samhälle & Existens: en nationell konferens i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi, Malmö (2017).
 • Arbete – ickearbete: postindustriella utmaningar i globaliseringens tid och i ljus av reformationsjubileet / avslutande dialogföreläsning med Pernilla Glaser vid Samhälle & Existens: en nationell konferens i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi, Malmö (2017).
 • Reflexioner kring lärande och ledarskap / medverkan i MiL:s program för erfarna chefer (2017).
 • Människoblivande: Gustaf Wingren och Martins Luthers betydelse idag / föreläsning för präster vid kontraktskonvent i Sollentuna kontrakt (2017).
 • En evangelisk luthersk folkkyrka på 2000-talet / föreläsning för präster och diakoner vid kontraktskonvent i Solna kontrakt (2017).
 • Kyrkoherdeskap och ledarskap / panelsamtal tillsammans med Ann Aldén och Anders Ekhem i Tibble kyrka, Täby (2017).
 • Personcentrerad vård – hur kommer vi dit? / panelsamtal med Hans-Inge Persson, Catarina Wallengren, Marie Härlin Ohlander, Lars Wallin och Irma Lindström, arrangerat av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet, Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Ingen tid för fakta – när känslor och åsikter jämställs med forskning / panelsamtal med Ulrika Knutsson, Heléne Lööw och Morten Sager, arrangerat av Jonsereds Herrgård/Göteborgs Universitet och Studieförbundet Bilda, Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Etik – viktigt på riktigt? / panelsamtal om affärsetik med Johan Tyrberg med flera, arrangerad av Stora Enso, , Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Vilka kompetenser behövs på framtidens arbetsmarknad? / panelsamtal om humanisterna och arbetsmarknaden med Mikaela Almerud, Johas Harvard, Patrik Hesselius och David Thurfjell, arrangerad av Uppsala Universitet och Humtank, , Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Den politiserade kyrkan / panelsamtal med Heidi Avelan, Ulf Bjereld, Anders Ekhem, Wanja Lundby-Wedin och Dag Tuvelius, arrangerad av Svenska kyrkan, , Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Patient eller person? Så formar individens behov framtidens vård / panelsamtal med Sveneric Svensson, Elin Wahlstedt och Hans Winberg, arrangerad av Novartis, Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Frihet, jämlikhet, reformation / panelsamtal med Antje Jackelén, Per Svensson och Dag Tuvelius, arrangerad av Svenska kyrkan, Almedalsveckan, Visby (2017).
 • Globalization and Knowledge Society in the New World Order / föreläsning för personalen vid RISE Interactive Institute, Stockholm (2017).
 • The Art of Brexit – What Brexit means for Culture and the Arts / panelsamtal med Morten Messerschmidt, Clair Fox och Rebecca Walton under ledning av Peter Hanke, vid Kulturmødet Mors i Denmark (2017).
 • Is Mors a part of Europe? / panelsamtal med Rebecca Walton, Stepaphan Kleinschmidt och Monika Elend under ledning av Peter Hanke, vid Kulturmødet Mors i Denmark (2017).
 • Slaget om verkligheten: Värdeskapande omvärldsanalys / föreläsning inom PWC:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor, Steningeviks kursgård (2017).
 • Katedralens hemlighet / föreläsning i Linköpings domkyrka inom ramen för serien ”Livsviktigt” (2017).
 • Bildning betyder odling / offentlig föreläsning på Göteborgs Stadsbibiliotek inom ramen för serien ”Kulturarv och bildning” (2017).
 • Bildningstraditioner i Finland och Sverige / panelsamtal tillsammans med Henrik Meinander under ledning av Gud Oker-Blom, Nordiska bok- och biblioteksmässan, Göteborg (2017).
 • Politiken och det postsekulära Sverige / panelsamtal med Mats Svegfors och Susanne Wigorts Yngvesson på S:ta Katharinastiftelsen (2017).
 • Teologi på liv och död / föreläsningar vid präst- och diakonmöte i Luleå stift (2017).
 • Luthersk identitet / föreläsning för medarbetare i Kista-Spånga församling (2017).
 • Katedralens hemlighet / kvällsföreläsning i Västerås domkyrka (2017).
 • Vår bästa tid är nu… Om folkkyrkan och Sverige / föreläsning och panelsamtal med Lars Trägårdh och Ulrica Knutson vid FBHO-konferensen ”svensk – och lika olika” i Norrköping (2017).
 • Bildning i globaliseringens och digitaliseringens tidsålder / föreläsning för rektorer vid XI Nationella Gymnasiedagarna, Utbildningsstyrelsen i Finland, Helsingfors (2017).
 • Vetenskapens historia och framtid / föreläsning för lunchsällskap inom Svenska församlingen i Åbo (2017).
 • Slaget om verkligheten: omvärldsanalys, tolkning och tillämpning med filosofiska och historiska utgångspunkter / föreläsning inom PWC:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor (2017).
 • Bildningens gränspassager / offentlig föreläsning på Victoriateatern, Malmö, inom ramen för avslutningsprogram för programserien Tredje Rummet (2018).
 • Bildningens gränspassager / föreläsning för Sällskapet Gnistan, Göteborg (2018).
 • Bildning som teori och praktik / konsultation om domkyrkoberget med Strängnäs domkyrkoförsamling (2018)
 • Slaget om verkligheten: Värdeskapande omvärldsanalys / föreläsning inom PWC:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor, Åbo (2018).
 • Katedralens hemlighet – kyrkan föds ur dopet / föreläsning vid konferensdag i Olaus Petri kyrka, Örebro (2918).
 • Luthersk identitet och diakoni i en postsekulär kontext / föreläsning för direktorer för nordiska diakoniinstitutioner, Ersta (2018).
 • Katedralens hemlighet – sekularisering och religiös övertygelse / utbildningsdag med präster, Karlstads stift (2018).
 • Skuld och mänsklighet: reflexioner kring Paul Ricoeurs filosofiska antropologi / offentlig föreläsning på Månteatern arrangerad av Föreningen för filosofi och psykologi, Lund (2018).
 • Etiken i samhällsdebatten / estradsamtal med Henrika Franck vid avskedsseminarium för Olav S Melin, Tankesmedjan Magma, Helsingfors (2018).
 • Hermeneutik / tre föreläsningsdagar inom ramen för Kvalificerad predikofortbildning, Uppsala (2018).
 • Migration i Europa – vilka utmaningar står EU inför? / moderator vid panelsamtal med Allan Rosas, Nils Torvalds, Salla Tuori och Peter Nynäs, vid Europaforum i Åbo (2018).
 • Slaget om verkligheten: omvärldsanalys, tolkning och tillämpning med filosofiska och historiska utgångspunkter / föreläsning inom PWC:s managementprogram för toppledare inom offentlig sektor (2018).
 • Finland och Sverige: igår, idag och imorgon / moderator för panelsamtal med Henrik Meinander, Anders Ahnlid, Päivi Järvelä, Pär Stenbäck, Bi Puranen och Harry Helenius, Finska Akademien på Sveriges ambassad i Helsingfors (2018).
 • Mellan Luther och marknad”- Historiska perspektiv på teologi och diakoni och välfärdstat och konkurrensstat / föreläsning och seminarium för ledningsgruppen för Ersta Diakoni, Kaiserwehrter; Düsseldorf, Tyskland (2018).
 • Katedralens hemlighet / föreläsning för Johanniterordens konvent (2018).
 • Vetenskapens sekulära anakronismer – om myten om den oöverstigliga klyftan mellan vetenskap och religion / offentlig föreläsning vid Domkyrkoforum, Lund (2018).

 

Andra uppdrag inom samhälle och näringsliv 

 • Teologisk sekreterare / arvoderad tjänst vid Svenska Ekumeniska Nämnden (1983-1985).
 • Engagerad som filosofisk resurs (föreläsningar, seminarieverksamhet och planeringsarbete) i ett projekt vid Stockholms Stadsteater under rubriken Visionen av en modern teater. En positionsbestämning och en färdriktning mot 2000-talet.  Projektet leddes av teaterchef Peter Wahlqvist. (1993-1994)
 • Medlem i redaktionen för kulturtidskriften Ord & Bild (1995-1996).
 • Medlem i redaktionen för skriftserien Vår tids tänkare, som ges ut av Daidalos Bokförlag i Göteborg. Bland utgivningen kan nämnas kvalificerade introduktioner av internationell klass till Husserl, Marx, Merleau-Ponty, Wittgenstein, Rawls, Nozick, Apel, Annales-skolan, Bloch, Lévinas, Frankfurtskolan och så vidare (1990-talet).
 • Medlem i referensgruppen för Sigtunastiftelsen (2000-2001).
 • Medlem i Finska Akademin i Stockholm (2009 – )
 • Medlem i juryn som delar ut priset till Årets Kompetensföretag (2001 och 2002).
 • Ledamot av styrelsen för ILF Russia (2002-2004).
 • Ledamot i styrelsen för Svenska Kyrkans Pastoralinstitut i Uppsala (2003-2005).
 • Ledamot av styrelsen för stiftelsen World Wide Wisdom (2004 – ).
 • Delegat vid European Cultural Parliament: Lisabon, Portugal (2005), Åbo, Finland (2006), Sibiu, Rumänien (2007), Göteborg, Sverige (2009), Aten, Grekland (2010), Berlin, Tyskland (2012), Edinburgh, Skottland (2013).
 • Medlem i redaktionsrådet för Finsk Tidskrift (2006 – ).
 • Vetenskaplig expert inom MER, Marknadsetiska rådet (2007 – 2008).
 • Medlem av det vetenskapliga redaktionsrådet vid Santérus Akademic Press (2008 – )
 • Medlem i referensgruppen för högre utbildning inom den statliga Kulturutredningen i Sverige (2007 – 2009).
 • Medlem i referensgruppen för Sverigekontakter inom ramen för Kulturhuvudstadssatsningen i Åbo European Capital of Culture 2011 (2009-2011)
 • Medlem i styrgruppen för ledarskaps- och affärsutvecklingsprogrammet FRAM (Kelonia/Åbo Akademi) (2010-11, 2011-12, 2012-13 – ).
 • Ledamot i styrelsen för Mobile Art Production (2010 – 2012).
 • Ledamot i Finska Akademin i Stockholm (2009 – )
 • Medlem i Sveriges Författarförbund (2011 – )
 • Ledamot i styrelsen för stiftelsen Seglora Smedja (2011- 2013). 
 • Ledamot av konsistoriet vid St:a Katharinastiftelsen (2015 – ).
 • Medlem i Svenska kyrkans teologiska kommitté (2018 – )
 

Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe (www.nurope.eu)

Som nytillträdd Amos Anderson professor 2005 sonderade jag behov, förutsättningar och möjligheter att starta upp utbildning/forskning/samverkan kring frågor om kultur och ekonomi, konst och företag, vilket skulle komma att resultera i det största enskilda projektet som jag hitintills drivit inom ramen för donationsprofessuren till Amos Andersons minne. Denna inventering gjorde det möjligt att sedan kunde gå vidare och utveckla ett relevant projekt för att möta de konkreta behov som fanns. Efter att ha säkrat finansieringen från Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Åbo Akademi och Egentliga Finlands förbund presenterades ett utkast till ett möjligt program vid en session med Europeiska Kulturparlamentet i Lisabon i januari 2006. Resultatet blev (det till en början) treåriga projektet Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe. A Joint Initiative by European Cultural Parliament, Åbo Akademi University and Cittadellarte-Fondazione Pistoletto – in cooperation with other actors in Europe. Genom anknytningen till ECP kunde vi placera oss i ett betydelsefullt europeiskt konst- och kulturnätverk och genom samarbetet med Michelangelo Pisteletto fick projektet redan från början den nödvändiga prestige som samarbetet med en av världens mest framstående samtidskonstnärer gav. Efter ett intensivt förberedelsearbete med att tillskapa en administrativ bas med utgångspunkt från Fortbildningscentralen och en akademisk bas vid ämnet Företagets Organisation och Ledning vid Åbo Akademi, startades i september samma år detta kombinerade utvecklings-, utbildnings- och forskningsgenereringsprogram med syfte att utforska förbindelserna mellan konst och företag, kultur och ekonomi i Europa. Efter denna flygande start, där också det pedagogiska konceptet snart hittade sina nödvändiga former, har med tiden kärngruppen av ett femtiotal ”nomader” (forskare, konstnärer, managers) från såväl akademi som närings- och kulturliv i ett flertal länder alltmer kommit att utvecklas till ett slags ”think tank”. De elva veckolånga internationella konferenserna har med tiden gjort att det treåriga projektet nu blivit fyraårigt med i dagsläget över ett halvt tusen deltagare från trettiofem länder.

Den första ”expeditionen” (2006-2007) utforskade

(1) en kommande kulturhuvudstad (NUROPE I: Åbo, sept 2006) – offentliga Amos Anderson Lectures med Krister Ahlström, Irina Kron och Daniel Birnbaum som inbjudna talare;

(2) ett framstående konstföretag (NUROPE II: Biella, Italien, febr 2007) – i samarbete med Michelangelo Pistoletto konstföretag Cittadellarte Fondazione-Pistoletto, Biella stad och regionen Piemonte;

(3) en världsutställning (NUROPE III: Documenta 12 i Kassel, Tyskland, juni 2007) – i samarbete med Arts Management programmet vid University at Buffalo och Internationella kuratorsutbildning vid  Stockholms Universitet.

 

Den andra ”expeditionen” (2007-2008) utforskade

(4) kultur mellan stat och marknad (NUROPE IV: Ljubljana oktober 2007) – i samarbete med Ljubljana City Museum, Moderna Galerija, Irwin Group och Utrikesdepartementet i Slovenien;

(5) kultur mellan öst och väst (NUROPE V: Istanbul januari 2008) – i samarbete med Platform Garanti, Sveriges Generalkonsulat i Istanbul och Utrikesdepartementet i Stockholm;

(6) kultur mellan institution och intiativ (NUROPE VI: Stockholm-Åbo maj 2008) – i samarbete med Pricewaterhouse Coopers, den statliga kulturutredningen i Sverige, Muminvärlden, Arts Management programmet vid University at Buffalo, Kungliga filharmoniska orkestern och Konserthusstiftelsen i Stockholm. Think Tank hos Jan-Erik Andersson i Åbo och Konserthusstiftelsen i Stockholm. Offentlig hearing i Konserthuset tillsammans med den svenska Kulturutredningen under titeln ”Re-thinking Cultural Economy and Cultural Policy”.

 

Den tredje ”expeditionen” – på väg mot Åbo ECOC 2011 (2008-2010) utforskade:

(7) den entrepreneuriella logiken i konstprojekt (NUROPE VII: Köpenhamn, oktober 2008) – i samarbete med Centre for Art and Leadership vid Copenhagen Business School och Carlsberg Foundation;

(8) kreativitetens kris och krisens kreativitet (NUROPE VIII): Åbo, juni 2009): ”Crisis, what crisis?” – diverse samarbetspartners i Åbo, bland annat Hannah Varis i anslutning till hennes utställning på Åbo slott;

(9) turistindustri och kulturekonomi (NUROPE IX): Alicante, Spanien, oktober 2009) – i samarbete med lokala banker och turtistföretag på den spanska solkusten;

(10) asiatiseringen av kulturekonomin och kulturpolitiken (NUROPE X: Graz, Österrike, mars 2010): China Goes Europe! – i samarbete med staden Graz, diverse österrikiska företag och Kinas ambassad i Wien;

(11) kulturens bidrag till minnes- och identitetsbildning i en pånyttfödd nation och dess kultur- och turistindustri (NUROPE XI: Zadar, Kroatien), augusti 2010 – i samarbete med Universitetet i Zadar, Zadars borgmästare- och landshövdingeämbete.

12) Åbo Akademi University Business School – transferred into an Art Gallery (NUROPE XII: Åbo, Finland) – i mars-april 2011 genomfördes med särskilt stöd från Stiftelsen Åbo Akademi ett konstprojekt då Handelshögskolan vid Åbo Akademi under tre veckor förvandlades till ett konstgalleri, ett projekt med fyra österirikiska konstnärer med Luise Kloos i spetsen, som tidigare varit involverade i NUROPE, och som inleddes med en stor invigningsdag med föreläsningsprogram och en tre dagars NUROPE-oas. I oktober 2011 genomfördes i samarbete med Perfect Art Institution, National Les Kurbas Theatre Center, French Institute Ukraine, Lviv Business School och Art Collective Sampled Pictures en oas i Kiev och Lviv, Ukraina, under rubriken ”Ukraine – Interrupted Histories Continue”.

(13) Interrupted Histories Continue (NUROPE XIII: Kiev/Lviv, Ukraina, oktober 2011) – i samarbete med Perfect Art Institution (PAI), National Kurbas Theatre Centre, Franska Institutet i Ukraina, Lviv Business School och Art Collective ’Sampled Pictures’.

 

Samtliga NUROPE-oaser finns dokumenterade i två volymer med text och bilder: The First Eight Oases, 2006-2009 (104 s.) och The Journey Continues, 2009-2011 (332 s.).

 

NUROPE är idag en väletablerad plattform för nätverkande som kan fungera som en kompetent partner för olika samarbetsprojekt. Vi har med stor framgång genomfört ett dussintal stora internationella konferenser under en tidsperiod på drygt fyra år och därtill ett dussintal något kortare seminarier (”hägringar”), som tagit olika form, till exempel en konstutställning i samarbete med Supermarket Art Fair i Stockholm och en Summer School med anknytning till Venedigbiennalen (tillsammans med University at Buffalo). På sätt och vis har Nurope blivit ett levande ”arkiv” som kan inspirera och vägleda framtida projekt. Vi har vidare arrangerat ett Nurope-stream med paper-presentationer vid The IX International Art of Management and Organization Conference, BANFF, Kanada (8-12 september 2008), samarbeta med det internationella curatorsprogrammet vid Stockholms Universitet och ett flertal gånger samverkat med Arts Management Program vid University at Buffalo, USA, som också deltagit i de olika oaserna/konferenserna. Professor Pierre Guillet de Monthoux, som varit något av en pionjär inom den akademiska forskningen om konstföretag och kulturekonomi har varit knuten till Nomaduniversitetet, men också andra forskare, konstnärer och lärare vid Centre for Art and Leadership inom Copenhagen Business School där han är verksamhet.

Flera projekt och aktiviteter inom Kulturhuvudstadsåret i Åbo under 2011 hade en bakgrund och anknytning till NUROPE. Det nomadiska universitet framstår på många sätt som ett ”omöjligt projekt” som ändå blev möjligt och det förverkligades också med en blygsam budget tack vare nätverkslogiken i projektet. Till de främsta förtjänsterna med detta projekt är att det har etablerat en mängd nya nätverk som i sin tur möjliggör uppstarten av en mängd nya projekt i framtiden. Men den allt överskuggande förutsättningen för att initiera och genomföra detta projekt har förstås varit de medel som Konstsamfundet ställt till förfogande genom Amos Anderson-professuren.

Under åren 2011-2115 har jag varit involverad i förberedelsearbetet för att starta upp ett konstlaboratorium vid ÅA. Inom ramen för detta arbete genomfördes i maj-juni 2013 en tre veckors Summer School i Åbo-Helsingfors-Stockholm i samarbete med School at Chicago Art Institute. I december 2013 erhöll så arbetsgruppen ett mycket starkt finansiellt stöd från Kone-stiftelsen för att starta upp AmosLAB (Amos Anderson Laboratory for Artful Thinking / Amos Andersons Konstiga Laboratorium, en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell projektplattform (se www.amoslab.fi). Inom ramen för laboratoriets verksamheter har Nomadiska Universitetets lärdomar, nätverk och pedagogiska modell förvaltats och förädlats i en mer specialiserad och fokuserad verksamhet i anslutning till Åbo Akademi i samarbete med konstnärerna och tillika bildkonstdoktorerna Jan-Erik Andersson och Jan Kenneth Weckman. Undertecknad fungerar som vetenskaplig ledare inom AmosLAB. Den första projektperiodens finansiering omfattar tiden 2014-2018.