Personalia, examina & tjänster

 Personalia

Född i Svarteborg (Bohuslän), den 19 maj 1959. Bosatt i Stockholm sedan 1988

Studier, examina och utnämningar

 • Studentexamen från treårig samhällsvetenskaplig linje vid Gullmarsskolans gymnasium i Lysekil 1978.
 • Ämneslärarexamen i religion och historia vid Lunds Universitet (1986) samt ett stort antal ytterligare akademiska kurser på såväl grund- som forskarutbildning vid universiteten i Göteborg och Lund 1979-1986.
 • Doktorandstudier vid diverse akademiska institutioner i Paris (Frankrike) under 1986 och 1987.
 • Doktorandstudier vid Eberhard-Karls-Universität i Tübingen (Väst-Tyskland) under 1989 och 1990.
 • Teologie doktorsexamen i systematisk teologi vid Lunds Universitet (1994).
 • Förordnande som docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet (1995).
 • Förklarad professorskompetent i filosofi och företagsledning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms Universitet (2002)
 • Utnämnd till innehavare av Amos Andersons donationsprofessur i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi (2005).

Anställningar / permanent posts

 • Högskolelektor i filosofi, historisk och systematisk teologi vid Teologiska Högskolan i Stockholm under perioden 1987-1999 (adjunkt 87-93).
 • Doktorandtjänst vid Lunds Universitet 1990-1993.
 • Prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm 1999-2001 med uppdrag att bygga upp en ny akademisk (stor)institution.
 • Rektor vid Institutet för företagsledning (IFL/Swedish Institut of Management: Stockholm-Brussels-Moscow) 2001-2004.
 • Verkställande Direktör för kursgården IFL Kämpasten (2002).
 • Adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet (2002-2004)
 • Innehavare av Amos Andersons donationsprofessur i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi (2005 – )

Visiting posts

 • Guest professor vid North Park University, Chicago (1994).
 • Visiting scholar vid State University of New York at Stony Brook (1998).
 • Adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms Universitet (2002-2005).
 • Visiting scholar vid Centre for Innovation in Learning, Stanford University (2004).
 • Gästprofessor vid Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm (2004-2007).
 • Gästprofessor i filosofi och kultur, Teologiska Högskolan Stockholm (2009–).
 • Visiting scholar vid Emory University, Atlanta (2012).
 • Adjungerad professor vid Copenhagen Business School (2012 ).
 • Professor II i filosofi vid Center for Practical Knowledge, Nord Universitet, Bodø, Norge.
 • Gästprofessor i personcentrerad vårdfilosofi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
 • Visiting scholar vid St Benet’s Hall, University of Oxford (2016).