Foto: Brutus Östling

Bengt Kristensson Uggla (född 1959) är sedan 2005 Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi, och sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Han har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm (dit han numera åter är knuten på deltid som professor).

Han har också omfattande erfarenhet av uppdrag som föreläsare och utbildare inom samhälle, folkbildning och näringsliv och sedan 2006 stått i ledningen för Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe.

2010 tilldelades Bengt Kristensson Uggla Samfundet De Nios Särskilda Pris.