Foto: Brutus Östling

Bengt Kristensson Uggla (född 1959) är sedan 2005 Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi.

Bengt har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm och är sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Han har också omfattande erfarenhet av uppdrag som föreläsare och utbildare inom samhälle och folkbildning, kyrka och näringsliv och ledde 2006-2010 det europeiska samarbetsprojektet Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe.

2010 tilldelades Bengt Kristensson Uggla Samfundet De Nios Särskilda Pris.