Foto: Brutus Östling

Bengt Kristensson Uggla (född 1959) är sedan 2005 Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi.

Bengt har tidigare även varit verksam som rektor för IFL (Institutet för företagsledning), adjungerad professor i filosofi och företagsledning vid Stockholms Universitet, prefekt för Institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm och lektor vid Teologiska Högskolan i Stockholm och är sedan 1995 docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala Universitet.

Han har också omfattande erfarenhet av uppdrag som föreläsare och utbildare inom samhälle och folkbildning, kyrka och näringsliv och ledde 2006-2010 det europeiska samarbetsprojektet Nomadic University for Art, Philosophy and Enterprise in Europe.

2010 tilldelades Bengt Kristensson Uggla Samfundet De Nios Särskilda Pris.

2018 av kansler kallad att hålla högtidsföreläsningen vid Åbo Akademis hundraårsjubileum: Bildningsuniversitetets framtid – när samhället talar tillbaka, Gamla Akademihuset, Åbo, Finland.